Những con số ấn tượng
Ứng dụng công nghệ để giúp các trường học khắp Việt Nam chuyển đổi số. Mang đến cho trường học các
giải pháp tiên tiến, chất lượng hiện đại, phù hợp thực tiễn tại các trường. Tăng cường tính năng tương tác
giữa người dạy và học đồng thời tạo sự đồng bộ trong công tác và quản lý của đơn vị giáo dục.
alt

80+

Trường Đại học, CĐ

alt

9

Sở Giáo dục & đào tạo

alt

5.000+

Trường khác

Khách hàng & đối tác của chúng tôi