alt
PMT - AMS
Hệ thống Quản lý Tài sản
Phần mềm cho phép theo dõi, giám sát quản lý và ghi nhận toàn bộ vòng đời sử dụng của 1 tài sản, khấu hao, thanh lý, …
Giới thiệu giải pháp
Phần mềm cho phép theo dõi, giám sát quản lý và ghi nhận toàn bộ vòng đời sử dụng của 1 tài sản, khấu hao, thanh lý, …
 • Kết nối với máy chấm công, thực hiện chấm công nhân sự, tính lương cơ bản, lương tăng thêm và các khoản phụ cấp.
 • Ngoài ra, hệ thống còn quản lý hồ sơ giảng viên mời giảng, hợp đồng, tạm ứng và thanh toán giờ giảng.
alt
Tính năng chính
icon

Tuyển sinh

 • Khai báo thông tin tuyển sinh
 • Import danh sách thí sinh trúng tuyển
 • Quản lý danh sách trúng tuyển
 • In giấy báo trúng tuyển tích hợp barcode
 • Xét tuyển theo học bạ THPT
 • Xét tuyển theo kết quả thi Quốc gia
icon

Tuyển sinh

 • Khai báo thông tin tuyển sinh
 • Import danh sách thí sinh trúng tuyển
 • Quản lý danh sách trúng tuyển
 • In giấy báo trúng tuyển tích hợp barcode
 • Xét tuyển theo học bạ THPT
 • Xét tuyển theo kết quả thi Quốc gia
icon

Tuyển sinh

 • Khai báo thông tin tuyển sinh
 • Import danh sách thí sinh trúng tuyển
 • Quản lý danh sách trúng tuyển
 • In giấy báo trúng tuyển tích hợp barcode
 • Xét tuyển theo học bạ THPT
 • Xét tuyển theo kết quả thi Quốc gia
icon

Tuyển sinh

 • Khai báo thông tin tuyển sinh
 • Import danh sách thí sinh trúng tuyển
 • Quản lý danh sách trúng tuyển
 • In giấy báo trúng tuyển tích hợp barcode
 • Xét tuyển theo học bạ THPT
 • Xét tuyển theo kết quả thi Quốc gia
icon

Tuyển sinh

 • Khai báo thông tin tuyển sinh
 • Import danh sách thí sinh trúng tuyển
 • Quản lý danh sách trúng tuyển
 • In giấy báo trúng tuyển tích hợp barcode
 • Xét tuyển theo học bạ THPT
 • Xét tuyển theo kết quả thi Quốc gia
icon

Tuyển sinh

 • Khai báo thông tin tuyển sinh
 • Import danh sách thí sinh trúng tuyển
 • Quản lý danh sách trúng tuyển
 • In giấy báo trúng tuyển tích hợp barcode
 • Xét tuyển theo học bạ THPT
 • Xét tuyển theo kết quả thi Quốc gia