alt
PMT - EMS
Hệ thống Quản trị Nhà trường

Giải pháp tổng thể dùng quản lý các trường Đại học, Cao Đẳng & Trung cấp chuyên nghiệp.
Giới thiệu giải pháp
PMT-EMS là một giải pháp tổng thể quản trị nhà trường, hệ thống quản lý cho cả hệ thống đào tạo theo học chế Tín chỉ, niên chế, đào tạo nghề cho nhiều bậc học và nhiều loại hình đào tạo khác nhau.
 • Hệ thống được xây dựng và tích hợp nhiều module Với những chức năng khác nhau nhưng chúng có mối liên hệ tương quan chặt chẽ thống nhất với nhau.
 • Mỗi module sẽ đóng vai trò là một mắt xích, giải quyết từng vấn đề cụ thể trong một chuỗi quy trình quản lý toàn diện.
 • Hệ thống phù hợp cho một trường Có một hoặc nhiều Có sở đào tạo ở những vị trí khác nhau.
 • Hệ thống quản lý theo cơ chế tập trung nên sẽ giảm rất nhiều về chi phí đầu tư cho cả sở hạ tầng CNTT nhưng mang lại hiệu quả rất cao về mặt kinh tế cũng như trong Công tác quản lý một cách đồng bộ.
alt
Tính năng chính
icon

Quản lý tuyển sinh

 • Khai báo thông tin tuyển sinh
 • Đăng ý hồ sơ xét tuyển
 • Tuyển sinh theo kỳ thi quốc gia
 • Tuyển sinh theo học bạ
 • Xét tuyển theo chỉ tiêu
 • Gửi mail, sms thông báo trúng tuyển
 • Import thí sinh trúng tuyển từ Bộ giáo dục
icon

Nộp hồ sơ và nhập học trực tuyến

 • Tra cứu thông tin trúng tuyển
 • Cập nhật thông tin liên lạc
 • Thanh toán các khoản phí (học phí, lệ phí) nhập học
 • Nộp các hồ sơ cần thiết
 • Xác nhận nhập học
 • Gửi mail, sms thông báo thành tân sinh viên
 • Thống kê sinh viên khóa mới
icon

Quản lý sinh viên - lớp học

 • Quản lý thông tin sinh viên
 • In thẻ sinh viên
 • Quản lý hồ sơ sinh viên
 • Quản lý danh sách lớp, chuyển lớp
 • Quản lý các đối tượng chính sách – miễn giảm
 • Quản lý học bổng – danh hiệu
 • Thống kê sĩ số sinh viên
icon

Quản lý chương trình đào tạo

 • Quản lý môn học theo khoa
 • Lập chương trình đào tạo theo trình độ, ngành
 • Khóa chương trình đào tạo
 • Quản lý môn học trước, tiên quyết, song hành
 • Quản lý môn tương đương, bắt buộc, tự chọn, …
 • Quản lý đề cương chi tiết
 • So sánh chương trình đào tạo
icon

Quản lý thời khóa biểu

 • Danh sách giảng viên
 • Phân công giảng viên môn học
 • Quản lý tiến độ đào tạo
 • Danh sách lớp xếp thời khóa biểu
 • Quản lý lớp học phần
 • Xếp lịch học, lịch thi
 • Cấp giảng viên giảy dạy, coi thi
 • Quản lý phòng, cấp phòng lịch học
icon

Quản lý hạnh kiểm – khen thưởng – kỷ luật

 • Điểm danh sinh viên theo lịch học
 • Thống kê sinh viên vắng
 • Sinh viên tự đánh giá rèn luyện
 • Lớp trưởng, GVCN đánh giá rèn luyện
 • Tính điểm rèn luyện sinh viên theo học kỳ, năm học, …
 • Nhập quyết định khen thưởng sinh viên
 • Xử lý sinh viên vi phạm quy chế
 • Thống kê kết quả điểm rèn luyện theo học kỳ, theo năm, toàn khóa
icon

Quản lý tài chính học vụ

 • Khai báo các khoản thu
 • Lập kế hoạch thu theo tín chỉ, học kỳ
 • Thu học phí, lệ phí
 • Thanh toán học phí online
 • Quản lý các khoản chi
 • Tích hợp hóa đơn điện tử
 • Báo cáo thu cuối ngày
 • Bảng chi tiết hóa đơn sử dụng
 • Báo cáo tổng hợp thu - chi
icon

Quản lý điểm số

 • Thiết lập quy chế đào tạo
 • Quy định cách tính điểm môn học
 • Quản lý điểm quá trình – xét điều kiện dự thi cuối kỳ
 • Tổ chức thi tập trung có đánh phách
 • Quản lý điểm kết thúc
 • Phân quyền nhập điểm
 • In bảng điểm lớp học phần
 • In bảng điểm sinh viên
 • Nhật ký điểm số
icon

Xét tiến độ - tốt nghiệp và QL văn bằng chứng chỉ

 • Tổng kết học kỳ - xét tiến độ
 • Quản lý chuẩn đầu ra sinh viên
 • Quản lý đăng ký luận văn
 • Đề xuất xét tốt nghiệp
 • Xét tốt nghiệp sinh viên
 • Công nhận tốt nghiệp
 • Quản lý văn bằng, quyết định tốt nghiệp
 • Báo cáo kết quả học tập
 • Báo cáo chất lượng đào tạo

Để nhận được báo giá cụ thể cho từng đơn vị, vui lòng liên hệ thông tin sau:

Trần Triệu Tuấn, ĐT: 0937060357, Email: tttuan@ascvn.com.vn
Nguyễn Đăng Khoa, ĐT: 0907326534, Email: dangkhoa@ascvn.com.vn