• (028) 66.797.357
 • contact@ascvn.com.vn
 • Số 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

PMT-EMS

1. GIỚI THIỆU

     PMT-EMS là một giải pháp tổng thể quản trị nhà trường, hệ thống quản lý cho cả hệ thống đào tạo theo học chế Tín chỉ, niên chế, đào tạo nghề cho nhiều bậc học và nhiều loại hình đào tạo khác nhau. Hệ thống được xây dựng và tích hợp nhiều module với những chức năng khác nhau nhưng chúng có mối liên hệ tương quan chặt chẽ thống nhất với nhau. Mỗi module sẽ đóng vai trò là một mắc xích, giải quyết từng vấn đề cụ thể trong một chuỗi quy trình quản lý toàn diện. Hệ thống phù hợp ch một trường có một hoặc nhiều cơ sở đào tạo ở những vị trí khác nhau. Hệ thống quản lý theo cơ chế tập trung nên sẽ giảm rất nhiều về chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng CNTT nhưng mang lại hiệu quả rất cao về mặt kinh tế cũng như trong công tác quản lý một cách đồng bộ.

2. TÍNH NĂNG CHÍNH

TUYỂN SINH
 1. Khai báo thông tin tuyển sinh
 2. Import danh sách thí sinh trúng tuyển
 3. Quản lý danh sách trúng tuyển
 4. In giấy báo trúng tuyển tích hợp barcode 
 5. Xét tuyển theo học bạ THPT
 6. Xét tuyển theo kết quả thi Quốc gia
 7. Tra cứu thí sinh đăng ký online
 8. Tra cứu kết quả thi Quốc gia
 
QUẢN LÝ SINH VIÊN
 1. Quản lý lớp học danh nghĩa
 2. Quản lý thông tin sinh viên
 3. Quản lý hồ sơ HSSV
 4. Quản lý in thẻ sinh viên
 5. Quản lý vi phạm học sinh sinh viên
 6. Quản lý điểm rèn luyện sinh viên
 7. Quản lý miễn giảm theo quy định
 8. Bộ báo cáo thống kê số lượng sinh viên
 
THỜI KHÓA BIỂU
 1. Quản lý giảng viên, phòng học
 2. Quản lý tiến độ đào tạo
 3. Quy trình quản lý lớp học phần
 4. Xếp lịch học trực quang
 5. Xếp lịch học tự động
 6. Xếp lịch thi trực quang
 7. Xếp lịch thi tự động
 8. Quy trình đề xuất tạm ngưng, dạy bù, dạy thay
 
QUẢN LÝ HỌC VỤ
 1. Quản lý quy chế đào tạo
 2. Quy trình quản lý và ĐKHP
 3. Quy trình quản lý điểm
 4. Quy trình tổ chức thi có đánh phách
 5. Quy trình tổ chức thi lại
 6. Quản lý tổng kết học kỳ, năm học
 7. Quản lý cấp học bổng, danh hiệu
 8. Quản lý xét cấp chứng chỉ GDTC-GDQP
 9. Quản lý chuẩn đầu ra sinh viên
 10. Xét và công nhận tốt nghiệp
 11. Bộ báo cáo chất lượng đào tạo
 12. Bộ báo cáo kết quả tốt nghiệp
 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
 1. Quản lý và thu học phí
 2. Quản lý và thu ngoài học phí
 3. Quản lý thu học lại với mức riêng
 4. Phân tách HĐ & báo cáo theo đặc thù   
 5. Dự toán kinh phí
 6. Quản lý chi trả
 7. Quản lý các khoản thu tự do
 8. Kết nối thu phí online với ngân hàng
 9. Kết nối với phần mềm kế toán
 
CHẤM CÔNG BÁO GIẢNG - PHỤ TRỘI
 1. Quản lý chấm công lịch dạy
 2. Quản lý chấm công lịch coi thi
 3. Quy đổi giờ chuẩn giảng viên
 4. Quy định giờ chuẩn cán bộ - CNV
 5. Tổng kết, đề xuất tiết vượt giờ cho từng học kỳ
 6. Lập dữ liệu các loại giờ chuẩn (ngoài giờ dạy)
 7. Quy trình quản lý từng loại giờ chuẩn
 8. Thanh toán vượt giờ, cấn trừ, bảo lưu giờ

3. GIÁ TRỊ PHẦN MỀM

    Giá trị phần mềm phụ thuộc vào quy mô nhà trường. Trung bình giao động từ 4 - 12 tỷ tuỳ theo số lượng module khách hàng lựa chọn để triển khai. Để có báo giá cụ thể, quý khách hàng vui lòng liên hệ vớ công ty thông qua số điện thoại người phụ trách 0937060357 gặp Mr Tuấn.

Tập tin đính kèm