alt
PMT - EXAM
Hệ thống Quản lý Thi Trắc nghiệm

Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi (trắc nghiệm và tự luận), quản lý đề thi và tổ chức thi.
Giới thiệu giải pháp
Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi (trắc nghiệm và tự luận), quản lý đề thi và tổ chức thi. Có hai hình thức thi: thi giấy hoặc thi online.
 • Hệ thống câu hỏi phân theo chương, nhóm kiến thức và mức độ của từng câu hỏi.
 • Hệ thống hỗ trợ thi trực tuyến trên internet hoặc trong phòng Lab của đơn vị.
 • Hệ thống tích hợp với phần mềm đào tạo kiểm tra tính hợp lệ dự thi của Sinh viên như có bị cấm thi không (do nợ học phí, nghỉ quá số tiết,...).
 • Kết quả thi sẽ được đồng bộ tự động vào hệ thống điểm số các lớp học phần hoặc thông qua bộ phận khảo thí kiểm duyệt, trước khi công bố kết quả cho sinh viên biết, tùy theo hình thức quản lý của nhà trường.
alt
Tính năng chính
icon

Quản lý ngân hàng câu hỏi

 • Quản lý bộ câu hỏi
 • Soạn thảo câu hỏi theo nhiều dạng (câu đơn, câu cha – con, hoàn thành câu, sắp xếp câu, …)
 • Quản lý ngân hàng câu hỏi cá nhân
 • Quản lý ngân hàng câu hỏi theo Khoa
 • Kiểm duyệt câu hỏi
 • Khóa ngân hàng câu hỏi
 • Bộ thống kê số lượng câu hỏi
icon

Quản lý đề thi – chấm thi giấy

 • Đề xuất cấu trúc đề thi
 • Tạo đề thi theo cấu trúc
 • Tạo đề thi tự động
 • Quản lý danh sách bộ đề thi
 • Trộn đề thi theo lịch thi
 • Cấu hình mẫu giấy làm bài
 • Nhận dạng và chấm điểm thi giấy
icon

Quản lý thi online

 • Quản lý đề thi trắc nghiệm
 • Phân quyền giám thị coi thi
 • Kích hoạt đề thi, lịch thi
 • Công cụ hỗ trợ giám sát phòng thi
 • Sinh viên đăng nhập thi
 • Thực hiện làm bài thi
 • Nộp bài thi và chấm kết quả