alt
PMT - PMS
Hệ thống Quản lý Dự án
Hệ thống quản lý dự án, hợp đồng, tiến độ và kinh phí giải ngân dự án.
Giới thiệu giải pháp
Hệ thống quản lý dự án, hợp đồng, tiến độ và kinh phí giải ngân dự án.
 • Kết nối với máy chấm công, thực hiện chấm công nhân sự, tính lương cơ bản, lương tăng thêm và các khoản phụ cấp.
 • Ngoài ra, hệ thống còn quản lý hồ sơ giảng viên mời giảng, hợp đồng, tạm ứng và thanh toán giờ giảng.
alt
Tính năng chính
icon

Tuyển sinh

 • Khai báo thông tin tuyển sinh
 • Import danh sách thí sinh trúng tuyển
 • Quản lý danh sách trúng tuyển
 • In giấy báo trúng tuyển tích hợp barcode
 • Xét tuyển theo học bạ THPT
 • Xét tuyển theo kết quả thi Quốc gia
icon

Tuyển sinh

 • Khai báo thông tin tuyển sinh
 • Import danh sách thí sinh trúng tuyển
 • Quản lý danh sách trúng tuyển
 • In giấy báo trúng tuyển tích hợp barcode
 • Xét tuyển theo học bạ THPT
 • Xét tuyển theo kết quả thi Quốc gia
icon

Tuyển sinh

 • Khai báo thông tin tuyển sinh
 • Import danh sách thí sinh trúng tuyển
 • Quản lý danh sách trúng tuyển
 • In giấy báo trúng tuyển tích hợp barcode
 • Xét tuyển theo học bạ THPT
 • Xét tuyển theo kết quả thi Quốc gia
icon

Tuyển sinh

 • Khai báo thông tin tuyển sinh
 • Import danh sách thí sinh trúng tuyển
 • Quản lý danh sách trúng tuyển
 • In giấy báo trúng tuyển tích hợp barcode
 • Xét tuyển theo học bạ THPT
 • Xét tuyển theo kết quả thi Quốc gia
icon

Tuyển sinh

 • Khai báo thông tin tuyển sinh
 • Import danh sách thí sinh trúng tuyển
 • Quản lý danh sách trúng tuyển
 • In giấy báo trúng tuyển tích hợp barcode
 • Xét tuyển theo học bạ THPT
 • Xét tuyển theo kết quả thi Quốc gia
icon

Tuyển sinh

 • Khai báo thông tin tuyển sinh
 • Import danh sách thí sinh trúng tuyển
 • Quản lý danh sách trúng tuyển
 • In giấy báo trúng tuyển tích hợp barcode
 • Xét tuyển theo học bạ THPT
 • Xét tuyển theo kết quả thi Quốc gia