• (028) 66.797.357
  • sales@ascvn.com.vn
  • Số 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

PMT-SCHOOL

Media/1_HOME_ASC/FolderFunc/202109/Images/pmtshcool-20210922111837-e.png

 

Đối tượng áp dụng:

PMT-School: Sở giáo dục, Các phòng giáo dục, các Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và TT Giáo dục thường xuyên.

Báo giá  giành cho Sở GD&ĐT:

Chi phí triển khai trọn gói cho Sở GD&ĐT dao động từ 6 đến 27  tỷ tùy theo số lượng module triển khai, số lượng cơ sở giáo dục của từng tỉnh thành và vị trí địa lý của từng tỉnh sẽ có báo giá cụ thể cho từng đơn vị.

CƠ CẤU GIÁ CHO CÁC MODULE ĐƯỢC TÍNH TOÁN NHƯ SAU

(Đơn giá của từng module có thể thay đổi so với giá công bố do phụ thuộc vào chức năng được lựa chọn triển khai)

STT Module chức năng Đơn vị tính Đơn giá SL Thành tiền
A Chi phí license       17,150,000,000                  17,150,000,000
1 Module quản lý điều hành dành cho Sở GD Module       1,100,000,000 1                  1,100,000,000
2 Module quản lý điều hành dành cho Phòng giáo dục Module           900,000,000 1                     900,000,000
3 Module quản lý giáo dục mầm non (VBHN 01) Module       3,450,000,000 1                  3,450,000,000
4 Module quản lý giáo dục tiểu học (TT26) Module       3,500,000,000 1                  3,500,000,000
5 Module quản lý giáo dục Trung học (TT22) Module       3,900,000,000 1                  3,900,000,000
6 Module quản lý thu học phí Module       1,800,000,000 1                  1,800,000,000
7 Module quản lý dạy học trực tuyến, giao bài tập về nhà Module       2,500,000,000 1                  2,500,000,000
B Chi phí license theo quy mô CSGD                           857,500,000
1 Số lượng CSGD < 300 (0% Chi phí License A) Đơn vị  Không tính thêm  0                                        -  
2 Số lượng CSGD >= 300 < 500 (5% Chi phí License A) Đơn vị           857,500,000 1                     857,500,000
3 Số lượng CSGD >= 500 < 750 (15% chi phí license A) Đơn vị       2,572,500,000 0                                        -  
4 Số lượng CSGD >= 750 < 1000 (25% chi phí license A) Đơn vị       4,287,500,000 0                                        -  
5 Số lượng CSGD >= 1000 < 1500 (35% chi phí license A) Đơn vị       6,002,500,000 0                                        -  
6 Số lượng CSGD >= 1500 < 2000 (45% chi phí liccense A) Đơn vị       7,717,500,000 0                                        -  
7 Số lượng CSGD >= 2000 (60% chi phí license A) Đơn vị     10,290,000,000 0                                        -  
   Tổng (A+B+C):                   18,007,500,000

Để nhận được báo giá cụ thể cho từng đơn vị, vui lòng liên hệ thông tin sau:

Trần Triệu Tuấn, ĐT: 0937060357, Email: tttuan@ascvn.com.vn
Nguyễn Đăng Khoa, ĐT: 0907326534, Email: dangkhoa@ascvn.com.vn

Thông tin liên hệ demo sản phẩm:

Trương Thanh Nhàn, ĐT: 0386757238, Email: thanhnhan@ascvn.com.vn

Trần Triệu Tuấn, ĐT: 0937060357, Email: tttuan@ascvn.com.vn