TUYỂN DỤNG .NET CORE/ ASP MVC

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lập trình website, web application

- Xây dựng front-end (UI/UX), back-end cho ứng dụng trên nền tảng web

- Xây dựng các hàm API tích hợp các hệ thống hoặc với đối tác

- Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, nâng cấp và phát triển hệ thống

- Góp ý cho designer chỉnh sửa lại giao diện để đảm bảo các tính năng logic

- Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu/cập nhật và đề xuất các vấn đề liên quan đến việc duy trì/xây dựng/phát triển phần mềm.

- Tham gia xây dựng tài liệu phát triển, nâng cấp, tối ưu, sửa lỗi …

- Tham gia với đội ngũ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề kỹ thuật chung, phức tạp

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận quản lý hoặc Ban Giám đốc

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Yêu cầu chuyên môn

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc tương đương chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính.

2. Yêu cầu kỹ năng

- Thành thạo các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ .NET: C#, MSSQL Server, ADO.NET, MVC / MVC5, WebService, XML…

- Thành thạo các kỹ thuật lập trình Website: HTML / HTML5, CSS / CSS3, Javascript, Ajax, jQuery, Angularjs…

- Thành thạo LINQ, Entity Framework

- Biết sử dụng KendoUI là một lợi thế

- Có khả năng thiết kế web là một lợi thế

- Biết sử dụng các phần mềm đồ họa là một lợi thế: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Fireworks..

III. CHẾ ĐỘ

- Lương thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh so với thị trường.

- BHXH, BHYT, BHTN : Theo quy định của nhà nước hiện hành.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.

IV. THÔNG TIN LÀM VIỆC

- Địa điểm : Lầu 5, Số 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời giờ làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6 - Buổi sáng 08:00 - 12:00 - Buổi chiều 13:30 - 17:30